Magformers Geometria 2 CZ

Novinka sezóny 2023
27 bodov do vernostného systému
111,60 EUR
Skladom > 10 ks
ks
Magformers

Výučbový box Magformers Geometria 2 (funkčná len v kombinácii s boxom Geometria 1) s podtitulom ROVINA a PRIESTOR je nadstavba boxu Geometrie_1 s novými dielikmi a novou učebnicou určenú pre žiakov 3.-5. tried ZŠ, ktorá hravou formou zoznámia žiakov s pokročilejšími základy geometrie. V češtine
viac

Kód produktu: 560522 EAN: 8595719200282 Doprava a platba

Výučbový box Magformers Geometria 2 (funkčný len v kombinácii s boxom Geometria 1) s podtitulom ROVINA a PRIESTOR je nadstavba boxu Geometrie_1 s novými dielikmi a novou učebnicou určenou pre žiakov 3.-5. tried ZŠ, ktorá hravou formou zoznámi žiakov s pokročilejšími základmi geometrie. Je vynikajúcou pomôckou pre domácu výučbu detí v rodinách.
 
Súčasťou boxu je ďalšia učebnica s metodickými pokynmi pre deti aj rodičov. Celý projekt súborov výukových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené v súlade s platnými učebnými osnovami, upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky. Jeho poslaním je opäť zatraktívniť učivo a rozvíjať u detí geometrické poznávanie roviny (2D geometrie) a priestoru (3D geometria). Výukové karty Rovina a priestor je materiál určený na priamu podporu učiteľov ZŠ alebo rodičov. Ich obsah korešponduje so súčasnými požiadavkami kladenými na žiakov českých škôl na konci 3. ročníka a na konci 5. ročníka základnej školy.
 
Výučbové boxy Magformers sú vhodné na samostatnú činnosť žiaka alebo na prácu na stanovišti. Pokiaľ môžete zakúpiť do tried viacerých sád boxov, môže učiteľ pracovať frontálne s celou triedou. Prezentáciu si ľahko vyhotovia z oskenovaných kariet alebo pomocou vizualizéra. Karty obsahujú minimum textu, preto ich možno používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.
 
Výučbové karty sú rozdelené do dvoch úrovní:
3. ročník základnej školy (svetlo oranžový podklad čísla stránok)
5. ročník základnej školy (tmavo oranžový podklad čísla stránok)
 
Príklad obsiahnutých tém:
Poznávanie vlastností rovinných útvarov a ich triedenie
Osová súmernosť
Vypĺňanie a zostavovanie rovinných útvarov
Poznávanie vlastností a charakteristík priestorových útvarov
Rovinová súmernosť
Kubické stavby
Hľadanie sietí telies a ich doplňovanie
 
Autorka celého konceptu Magformers geometrie RNDr. Mária Kupčáková, Ph.D., sa po celý profesný život venovala výučbe geometrie. Teraz pôsobí ako lektorka ďalšieho vzdelávania učiteľov. Vydáva metodické materiály s názvom Tvorivá geometria. Výukové karty „2D & 3D geometria – Magformers geometria 3“ boli spracované podľa pôvodnej publikácie „2D a 3D geometrie – Geometrické karty pre ZŠ 2 a nižšie gymnázia” (ISBN 978-80-907214-6-3). Jej školenie si môžete objednať na jej stránkach: https://marie-kupcakova.webnode.cz/skoleni2/
© Marie Kupčáková 2019
 
Obsah balenia:
 
Vysoký trojuholník 1x
Pravouhlý trojuholník 4x
Obdĺžnik 2x
Dlhý obdĺžnik 2x
Trojitý obdĺžnik 1x
Kosoštvorec 6x
Výseč 8x
Oblúk 4x
Polkruh 2x
Kužeľ 4x
Guľa 8x
Zrkadlový obdĺžnik 1x
karty MF Geometria 2 SK 1x
Parametre
Počet dielov 44
Určené pre dievča, chlapca
Vek od 6 rokov
Materiál plast
Objem boxu 5 l
Typ upevnenia magnetické
Obal: dĺžka (cm) 31
Obal: šírka (cm) 20
Obal: výška (cm) 13,5