Magformers Geometria 1

Náhradný produkt

Magformers

Výučbový box Magformers Geometria 1 "OBRÁZKY A STAVBY" viac

Kód produktu: 60521 EAN: 8809134605219 Doprava a platba

Produkt teraz nie je v ponuke

Obsah boxu "Magformers Geometria 1":

14x štvorec

4x obdĺžnik (dvojice štvorcov)

3x trojitý obdĺžnik (trojica štvorcov)

4x kruh (krúžok)

6x trojuholník (malý rovnostranný trojuholník)

5x vysoký trojuholník (rovnoramenný ostrouhlý trojuholník)

6x pravouhlý trojuholník (pravouhlý rovnoramenný trojuholník)

2x Polvalec (polovica plášťa valca)

1x dlhá špajle (nie je súčasťou balenia)

1x učebnica "Obrázky a stavby"

Výučbový box Magformers Geometria 1 s podtitulom OBRÁZKY A STAVBY je moderná učebná pomôcka pre MŠ + prvú a druhú triedu ZŠ, ktorá hravou formou zoznámi žiakov so základmi geometrie. Je zároveň vynikajúcou pomôckou pre domáce učenie detí v rodinách. Súčasťou boxu je okrem potrebných magnetických tvarov aj veľmi moderná 40-stránková učebnica s metodickými pokynmi pre deti aj rodičov. Celý projekt súborov výučbových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Márii Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené tak, že upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky.

Cieľom tohto výučbového boxu Magformers je napomôcť vytvárať a rozvíjať geometrické predstavy predškolských a mladších školských detí kreatívne formou. Karty obsahujú minimum textu, preto je možné používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.

Názvy dielikov sú prispôsobené veku detí, s tým, že nie je vždy nutné trvať na presnom geometrickom názvoslovie. Jedným z cieľov předmatematického vzdelávania je rozlišovanie 2D a 3D geometrických útvarov (napríklad medzi štvorcom a kociek). Rovinné útvary sú pomenované jednoducho ako "obrázok", stavby v priestore potom ako "stavba" a sú v učebnici ňu farebne odlíšené. Druh dielika magnetické stavebnice nie je vyjadrený slovne, ale obrázkom. Rovnako tak potrebný počet znázorňujú štítky s bodkami (obdoba stien hracie kocky).

Karty sú označené písmenami A - F podľa okruhov činností:

A Hľadáme tvary: štvorec, trojuholník, kruh

B Zostavujeme obrázky

C Dopĺňame druhú polovicu obrázku

D Vytvárame stavby

E Vieme, čo je obrázok a čo je ozajstná stavba

F Hráme sa so stavebnicou

Parametre
Počet dielov 45
Určené pre dievča, chlapca
Vek od 3 rokov
Materiál Plast
Typ upevnenia Magneticky