Magformers Geometrie 1 SK

23 bodov do vernostného systému

Náhradný produkt

Magformers

Výučbový box Magformers Geometria 1 " OBRÁZKY A STAVBY" v slovenčine viac

Kód produktu: 60525 EAN: 8809134605257 Doprava a platba

Produkt teraz nie je v ponuke

Obsah boxu „Magformers Geometria 1“ v slovenčine:

14x štvorec

4x obdĺžnik (dvojica štvorcov)

3x trojitý obdĺžnik (trojica štvorcov)

4x kruh (krúžok)

6x trojuholník (malý rovnostranný trojuholník

5x vysoký trojuholník (rovnoramenný ostrouhlý trojuholník)

6x pravouhlý trojuholníček (pravouhlý rovnoramenný trojuholník)

2x polvalec (polovica plášťa valca)

1x dlhá špajľa (nie je súčasťou balenia)

1x učebnica „Obrázky a stavby“  v slovenčine

Výučbový box Magformers Geometria 1 s podtitulom OBRÁZKY A STAVBY je moderná učebná pomôcka pre MŠ + prvej a druhej triedy ZŠ, ktorá hravou formou zoznámi žiakov so základmi geometrie. Veľmi cenená je najmä teraz v čase neplánovaného uzatvorenia škôl, pretože je zároveň vynikajúcou pomôckou pre domáce učenie detí v rodinách. Súčasťou boxu je okrem potrebných magnetických tvarov aj veľmi moderná štyridsaťstránková učebnica s metodickými pokynmi pre deti i rodičov. Celý projekt súborov výučbových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené v súlade s platnými učebnými osnovami, upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky.

Cieľom tohto výučbového boxu Magformers je pomôcť vytvárať a rozvíjať geometrické predstavy predškolských a mladších školských detí kreatívnou formou. Karty obsahujú minimum textu, preto ich možno používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.

Názvy dielikov sú prispôsobené veku detí, s tým, že nie je vždy nutné trvať na presnom geometrickom názvosloví. Jedným z cieľov predmatematického vzdelávania je rozlišovanie 2D a 3D geometrických útvarov (napríklad medzi štvorcom a kockou). Rovinné útvary sú pomenované jednoducho ako „obrázok“, stavby v priestore potom ako „stavba“ a sú v učebnici ňu farebne odlíšené. Druh dielu magnetickej stavebnice nie je vyjadrený slovne, ale obrázkom. Rovnako potrebný počet znázorňujú štítky s bodkami (obdoba stien hracej kocky).

Karty sú označené písmenami A – F podľa okruhov činností:

A Hľadáme tvary: štvorec, trojuholník, kruh

B Zostavujeme obrázky

C Dopĺňame druhú polovicu obrázku

D Vytvárame stavby

E Vieme, čo je obrázok a čo je skutočná stavba

F Hráme sa so stavebnicou

Parametre
Počet dielov 45
Určené pre dievča, chlapca
Vek od 3 rokov
Materiál plast
Typ upevnenia magnetické