Magformers Geometria 2

23 bodov do vernostného systému

Náhradný produkt

Magformers

Výučbový box Magformers Geometria 2 (funkčná len v kombinácii s boxom Geometria 1) viac

Kód produktu: 60522 EAN: 8809134605226 Doprava a platba

Produkt teraz nie je v ponuke

Obsah boxu "Magformers Geometria 2":

1x trojitý obdĺžnik (trojica štvorcov)

1x vysoký trojuholník (rovnoramenný ostrouhlý trojuholník)

2x dlhý obdĺžnik

2x obdĺžnik

4x pravouhlý trojuholník

6x kosoštvorec

8x kruhový výsek (štvrťkruh)

2x polkruh

4x oblúk (štvrtina plášťa valca)

4x kužeľ (štvrtina plášťa kužeľa)

8x gule (osmina guľové plochy)

1x zrkadlový obdĺžnik

1x dlhá špajle (nie je súčasťou balenia)

Výučbový box Magformers Geometria 2 (funkčná len v kombinácii s boxom Geometria 1) s podtitulom ROVINA a PRIESTOR je nadstavba boxu Geometrie_1 s novými dielikmi a novou učebnicou určenú pre žiakov 3.-5. tried ZŠ, ktorá hravou formou zoznámia žiakov s pokročilejšími základy geometrie.

Súčasťou boxu je ďalší učebnica s metodickými pokynmi pre deti aj rodičov. Celý projekt súborov výučbových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené tak, že upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky. Jeho poslaním je opäť zatraktívniť učivo a rozvíjať u detí geometrické poznávanie roviny (2D geometria) a priestoru (3D geometria). Výučbové karty Rovina a priestor je materiál určený pre priamu podporu učiteľov ZŠ alebo rodičov. Ich obsah korešponduje so súčasnými požiadavkami kladenými na žiakov slovenských škôl na konci 3. ročníka a na konci 5. ročníka základnej školy.

Výučbové boxy Magformers sú vhodné pre samostatnú činnosť žiaka alebo pre prácu na stanovišti. Ak môžete zakúpiť do tried viac sád boxov, môže učiteľ pracovať frontálne s celou triedou. Prezentáciu si ľahko vyhotoví z oskenovaných kariet alebo pomocou vizualizéra. Karty obsahujú minimum textu, preto je možné používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.

Výučbové karty sú rozdelené do dvoch úrovní:

3. ročník základnej školy (svetlo oranžový podklad čísla strán)

5. ročník základnej školy (tmavo oranžový podklad čísla strán)

Príklad obsiahnutých tém:

Poznávanie vlastností rovinných útvarov a ich triedenie

Osová súmernosť

Vyplňovanie a zostavovanie rovinných útvarov

Poznávanie vlastností a charakteristík priestorových útvarov

Rovinové súmernosť

Kubické stavby

Hľadanie sietí telies a ich doplňovanie 
 

Parametre
Počet dielov 44
Určené pre dievča, chlapca
Vek od 3 rokov
Materiál plast
Typ upevnenia magnetické