Magformers Geometrie 3

Náhradný produkt

Magformers

Výučbový box Magformers Geometria 3 viac

Kód produktu: 60523 EAN: 8809134605233 Doprava a platba

Produkt teraz nie je v ponuke

Obsah boxu „Magformers Geometria 3“:

18x Štvorec
6x Trojuholník
6x Vysoký trojuholník
6x Pravouhlý trojuholník
6x Pravouhlý trojuholníček
3x Mriežka
4x Obdĺžnik
6x Kosoštvorec
2x Obdĺžnik
2x Dlhý obdĺžnik
4x Trojitý obdĺžnik
4x Lichobežník
6x Šesťuholník
2x Päťuholník
8x Výseč
2x Polkruh
8x Oblúk
4x Výseč medzikružia
4x SUPER oblúk
4x Kužeľ
8x Guľa
4x Polvalec
1x Zrkadlový obdĺžnik
4x Kruh


Výučbový box Magformers Geometria 3 s podtitulom 2D a 3D geometria je nový samostatne použiteľný výučbový box (3. zo štvordielnej didaktickej série Magformers Geometria) určený pre žiakov 6.-9. tried ZŠ (teda vekovej kategórie 12-16 rokov), ktorá opäť veľmi modernou hravou formou zoznámi žiakov s pokročilejšou látkou geometrie. Veľmi cenená je najmä teraz v čase neplánovaného uzatvorenia škôl, pretože je zároveň vynikajúcou pomôckou pre dištančnú výučbu a samostatné domáce učenie detí v rodinách.

Súčasťou boxu je sada výučbových kariet s metodickými pokynmi pre deti i rodičov (súbor 33 kariet s úlohami). Niektoré karty sú obojstranné, kedy na rubovej strane nájdete obsiahlejšie riešenie vr. názorných obrázkov. K väčšine úloh nájdete riešenie na posledných 2 kartách. Celý projekt súborov výučbových kariet s dielikmi Magformers je realizovaný v spolupráci s akreditovanou lektorkou ďalšieho vzdelávania učiteľov, RNDr. Máriou Kupčákovou, Ph.D. Geometrické karty sú zostavené v súlade s platnými učebnými osnovami, upevňujú a rozvíjajú geometrické poznatky žiakov, ale zároveň sledujú súčasné požiadavky na zjednodušenie učebnej látky. Výučbové karty 2D a 3D geometria je materiál určený pre priamu podporu učiteľov ZŠ alebo rodičov. Ich obsah korešponduje so súčasnými požiadavkami kladenými na žiakov českých škôl na konci 7. a 9. ročníka ZŠ.

Výučbové boxy Magformers sú vhodné na samostatnú činnosť žiaka alebo na prácu na stanovišti. Prácu s kartami je potrebné prepojiť s manipulatívnou činnosťou so stavebnicou Magformers.
Pokiaľ môžete zakúpiť do tried viacerých sád boxov, môže učiteľ pracovať frontálne s celou triedou. Prezentáciu si ľahko vyhotovia z oskenovaných kariet alebo pomocou vizualizéra.
Útvary zostavené z Magformers je možné prikladať na školskú tabuľu s kovovým povrchom.
Karty obsahujú názorné schémy a obrázky, preto ich možno používať aj pri vzdelávaní detí cudzincov aj v rámci inklúzie.


Výučbové karty sú rozdelené do dvoch úrovní:

7. ročník základnej školy (svetlo modrý podklad čísla stránok)

9. ročník základnej školy (tmavomodrý podklad čísla stránok)

Radenie kariet a rozdelenie do ročníkov nie sú záväzné a je možné ich prispôsobiť školským programom. Pri opakovaní učiva môže pedagóg používať karty z predchádzajúcich dielov nazvaných Obrázky a stavby (box Geometria-1) a Rovina a priestor (box Geometria-2). Geometrické témy sú rozvíjané cyklicky.

Autorka celého konceptu Magformers geometrie RNDr. Mária Kupčáková, Ph.D., sa po celý profesný život venovala výučbe geometrie. Teraz pôsobí ako lektorka ďalšieho vzdelávania učiteľov. Vydáva metodické materiály s názvom Tvorivá geometria. Výučbové karty „2D & 3D geometria – Magformers geometria 3“ boli spracované podľa pôvodnej publikácie „2D a 3D geometrie – Geometrické karty pre ZŠ2 a nižšie gymnázia” (ISBN 978-80-907214-6-3).

© Marie Kupčáková 2019

Parametre
Počet dielov 123
Určené pre dievča, chlapca
Vek od 3 rokov
Materiál Plast
Typ upevnenia Magneticky